Principal’s Welcome

 

Welcome

St. Mac Dara’s is a Community College that functions under the patronage of Dublin and Dun Laoghaire Education and Training Board. St Mac Dara’s C.C.  is a multi-denominational mixed school. The College opened its doors for the first time in 1982 with 66 students and from then on has experienced tremendous growth, co –operation, achievement and change. As our motto “Ar Aghaidh” proclaims we strive to look forward providing the best opportunities for our students which is evidenced by the reputation for excellence in all areas of second level education. Our college offers a wide range of subjects as well as a host of extra-curricular activities for our students providing the highest standard of Teaching, Learning and skills provided by a dedicated caring staff using innovative and modern techniques.  The college also provides a wide variety of adult education classes serving the needs of the community. I am delighted and proud to work with this excellent team of stakeholders and to lead them in striving for the highest of standards at all times.

Fáilte

Feidhmníonn Coláiste Pobail Mhic Dara Naofa faoi stiúir an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Is scoil ilchreidmheach chomhoideachasúil í. Bunaíodh an scoil i 1982. O shin i leith tharla fás íontach ar  na huimhreacha. Tá Coláiste Pobail Mhic Dara Naofa ag freastal ar oideachas pobal an cheantair  Lána Willington agus léirigh pobail na háite dílseacht agus meas don Choláiste ó shin i leith. Tá co oibriú agus barrfeabhas le féiceáil i ngach uile gné sa Choláiste. Faigheann gach dalta oideachas cuimsitheach agus an caighdeán  is airde múinteoireachta agus foghlama. Léirítear na modhanna muinteoireachta is déanaí i ranganna an choláiste. Is cúis áthasach agus bródúil dom bheith ag obair le leasphairtithe den scoth anseo I gColáiste Pobail Mhic Dara Naofa agus iad a threorú chun na caighdeáin is aired a ghnóthú an t am ar fa

 
Derek Ward
Principal St Mac Dara’s C.C.

 

 

X