Scoláireacht an Chraoibhinn

Soláthraíonn Coláiste Pobail Mhic Dara Naofa córas scoláireachtaí & lascainí do dhaltaí a fhreastalaíonn ar chúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht i rith an tSamhraidh.

 

Má tá suim ag dalta freastal ar chúrsa Gaeltachta is fiú dó/di labhabhairt le Mr. Curran in A4 (nó i gcás tuismitheoirí/caomhnóirí glaoch a chur ar an scoil – 4566216).

 

Chun tairbhe a bhaint as Scoláireacht an Chraoibhinn caithfidh daltaí/tuismitheoirí:

 

  • A gcúrsa féin a chur in áirithint dóibh féin

 

  • An t-éarlais a íoc lena gcoláiste

 

  • Foirm iarratais a líonadh agus a thabhairt do Mr. Curran roimh 15/2/2018

 

  • Tabharfaidh Mr. Curran le fios do gach iarrthóir cé mhéad de scoláireacht/lascaine a gheobhaidh gach dalta (faoi lár Mí Aibreáin)

 

  • An fuíollach a íoc leis an gcoláiste (lúide an scoláireacht/lascaine)

 

Má íocann aon duine an costas iomlán le coláiste beidh orthu an scoláireacht/lascaine a fháil ar ais ón gcoláiste féin.

 

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

 

Thairg na coláistí seo a leanas lascainí dúinn agus chomhoibrigh siad linn le blianta beaga anuas:

 

Coláiste Chonnacht     https://www.colaistechonnacht.com

 

Coláiste Chiaráin    http://www.colaistechiarain.ie/

Coláiste Cholumba    http://www.colaistecholumba.ie/

 

Coláistí Ghael Linn     http://www.gael-linn.ie/cursai

 

Coláiste Laichtín      https://www.colaistelaichtin.ie/en

 

Coláiste Mhuigh Eo   http://www.colaistemhuigheo.com/#2

 

Coláiste Uisce    https://uisce.ie/

 

Coláiste Chú Chulainn    http://chuchulainn.com/

 

 

Is féidir linn cabhair a thabhairt do dhaltaí a fhreastalaíonn ar coláistí eile.

 

 

Scoláireacht an Chraoibhinn

St. Mac Dara’s CC provides a scholarship and discount scheme for students who attend Irish Summer courses in the Gaeltacht

If a student is interested in attending such a course s/he should speak to Mr. Curran in A4 (or in the case of queries from parents/guardians phone him at 4566216)

To benefit from Scoláireacht an Chraoibhinn students/parents must:

 

 

  • Book their own course

 

  • Pay the deposit directly to the Gaeltacht college

 

  • Fill in the application form and return it to Mr. Curran before 15/2/2018

 

  • Curran will inform each student how much of a scholarship/discount they will receive (by the middle of April).

 

  • Pay the Gaeltacht college the balance of the course fee less the scholarship/discount

 

If anyone pays the full course fee to the Gaeltacht college they will have to seek the scholarship/discount back directly from the Gaeltacht college.

 

Late applications will not be accepted.

 

The following colleges have offered discounts to our students and have cooperated with us over the last couple of years:

 

Coláiste Chonnacht     https://www.colaistechonnacht.com

 

Coláiste Chiaráin    http://www.colaistechiarain.ie/

 

Coláiste Cholumba    http://www.colaistecholumba.ie/

 

Coláistí Ghael Linn     http://www.gael-linn.ie/cursai

 

Coláiste Laichtín      https://www.colaistelaichtin.ie/en

 

Coláiste Mhuigh Eo   http://www.colaistemhuigheo.com/#2

 

Coláiste Uisce    https://uisce.ie/

 

Coláiste Chú Chulainn    http://chuchulainn.com/

 

 

Schola4rships may be made available to students who attend other Gaeltacht Summer courses.

 

 

X